...

Uitzendarbeid, onderaanneming, buitenlandse onderaanneming, … wat is het verschil?

Werken met buitenlandse arbeidskrachten biedt vaak een snelle oplossing voor een nijpend vacatureprobleem. Die tewerkstelling kan op verschillende manieren: via uitzendarbeid, onderaanneming of buitenlandse onderaanneming, ook wel detachering genoemd. Terminologie waar vaak zonder kennis van zaken mee gegoocheld wordt. Daarom vind je hier een duidelijke uitleg over hoe je buitenlanders tewerk kunt stellen en de voor- en nadelen van elk systeem.

Buitenlandse medewerkers correct tewerkstellen

Eerst en vooral: een écht eenvoudige manier om de verschillen tussen uitzendarbeid, onderaanneming of buitenlandse onderaanneming te verduidelijken bestaat niet. En al zeker niet als het gaat over tewerkstelling van buitenlandse medewerkers. 

Als vuistregel daarom al dit: gebruik de tewerkstellingsvorm die het beste past en die u het meest veilige gevoel geeft. Alles wat neigt naar “grijze” zones en wat geïnspireerd is door lagere kosten, is meestal niet de juiste en zeker niet de meest duurzame oplossing. De uitleg hieronder stoelt dan ook op jaren praktijkervaring.

Uitzendarbeid ≠ Onderaanneming
Onderaanneming ≠ Buitenlandse onderaanneming
Buitenlandse onderaanneming ≠ Uitzendarbeid

Uitzendarbeid

Tijdelijke, flexibel inzetbare medewerkers

Uitzendarbeid is bij uitstek geschikt als u

 • onvoldoende medewerkers vindt voor een tijdelijke opdracht
 • niet zelf de inspanning wilt doen om personeel te zoeken
 • dat tijdelijk personeel niet op de payroll wilt plaatsen
 • zelf de nieuwe medewerkers wilt aansturen
 • zelf gezag en toezicht wilt uitoefenen

PRO

CONTRA

+ Uitzendkantoor = werkgever,  U = gebruiker

– U betaalt een commissie bovenop de normale loonkost

+ Uitzendkantoor zorgt voor alle formaliteiten die een werkgever in België moet vervullen. (vakantiegeld, eindejaarspremie, pensioen, feestdagen, ziekte, …)

– Alle formaliteiten/kosten zitten mee in de kostprijs per uur, waardoor die veel hoger lijkt

+ U bent verantwoordelijk voor het gezag en toezicht op de uitzendkracht.

– U of uw team moet gezag en toezicht effectief uitoefenen en u bent ook verantwoordelijk voor veiligheid, PBM’s, certificaten, …

+ U kunt de flexibele contracten (meestal per week) verlengen zolang de opdracht duurt. In samenspraak met het uitzendkantoor kan u ook de uitzendkrachten in vaste dienst nemen. 

– Ook de klant en de uitzendkracht zelf kunnen een contract wekelijks beëindigen.

+ Uitzendarbeid is de enige juridisch correct onderbouwde manier om personeel ter beschikking te stellen van derden.

– De kost is steeds gebaseerd op het sectorbarema per profiel en is niet te koppelen aan productiviteit of resultaat.

Onderaanneming

Opdracht volbracht

U kiest voor onderaanneming als u

 • voor bepaalde deelaspecten van een opdracht niet de juiste expertise in huis heeft;
 • een gekwalificeerd bedrijf zoekt dat op basis van kennis en expertise deze deelaspecten tot een goed einde kan brengen

Dit bedrijf factureert zijn prestaties aan u als hoofdaannemer.

PRO

CONTRA

+ U besteedt een bepaald deel van een opdracht uit en betaalt de onderaannemer een vaste prijs voor het totaalproject of per uur in regie. 

– U oefent geen gezag en/of toezicht uit op de medewerkers van de onderaannemer. Die stuurt zelf zijn mensen aan. 

+ U betaalt voor de realisatie van een bepaald project. Hoe de onderaannemer dat realiseert is van geen belang.

– U kan/mag niet beslissen of een bepaald personeelslid van de onderaannemer al dan niet voldoet en eventueel moet worden vervangen. 

+ U investeert niet in werkingsmiddelen want de onderaannemer voorziet alle materiaal en gereedschap om de opdracht naar behoren uit te oefenen. 

– U blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en het overbrengen van bepaalde veiligheids-instructies op de werf. Let op met het delen van materialen, kledij of infrastructuur!

+ Een onderaannemer kan vaak aan een andere prijs werken dan uzelf, maar ook hij moet zich aan bepaalde regels houden. (als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar)

– U kunt maar heel moeilijk controleren of de onderaannemer alle regels correct toepast, maar u bent als hoofdaannemer wel (mede)aansprakelijk als hij dat niet doet. 

Buitenlandse onderaanneming

Tijdelijke werknemers uit het buitenland 

U kiest voor detachering als u  

 • tijdelijke werknemers nodig heeft
 • deze niet op de lokale markt vindt
 • hen niet op uw payroll wilt zetten
 • De technische kennis niet of te weinig bij uw bestaande contacten vindt
 • Dezelfde redenen als bij onderaanneming.

Buitenlandse onderaanneming betekent dat een buitenlands bedrijf mensen tewerkstelt in België die zo – onder bepaalde voorwaarden – toch onder de sociale zekerheid vallen van hun thuisland. Zo worden ze “gedetacheerd” naar het land waar de werken plaatsvinden en konden ze daar vaak aan lagere kostprijs tewerkgesteld worden. 

Met de nieuwe detacheringsrichtlijn in België moet dat prijsaspect op korte termijn echter verwaarloosbaar worden.

Let op: in België zijn heel wat “detacheringsbedrijven” actief vanuit Nederland. Detacheren in Nederland betekent echter iets anders dan in België. Nederlandse en andere buitenlandse detacheringsbedrijven moeten in België beschikken over een vergunning als uitzendbedrijf. Vraag daarom altijd hun geldig erkenningsnummer op. Alleen dan kunnen ze legaal mensen uit het buitenland aan het werk zetten.

PRO

CONTRA

+ Een buitenlandse onderaannemer beschikt doorgaans over voldoende gekwalificeerd personeel. 

–      U spreekt meestal een prijs af voor een project of in regie maar weet niet duidelijk wat er in die kost vervat zit. 

–      Het personeel spreekt over het algemeen alleen hun eigen landstaal. 

+ De buitenlandse onderaannemer moet voor alle nodige documenten zorgen om zijn personeel in België te laten werken. 

+ Hij moet correcte A1 documenten aanvragen voor zijn medewerkers en de Limosa aangifte in orde brengen. 

–      U moet alle Belgische wet- en regelgeving die van toepassing is op de gedetacheerde

medewerker aan de buitenlandse onderaannemer bezorgen

–      U moet kunnen aantonen dat die Belgische wet- en regelgeving voor de gedetacheerde medewerker wordt toegepast

–      Het niet naleven van de Belgische wet- en regelgeving wordt strafrechtelijk vervolgd

+ De onderaannemer is verantwoordelijk voor het gezag en toezicht op zijn gedetacheerde medewerker.

– U of uw team mogen geen gezag en toezicht effectief uitoefenen. Dit wordt streng gecontroleerd en de regels zijn niet steeds éénvoudig om toe te passen.  

+ Meestal kunnen buitenlandse onderaannemers een scherpere prijs maken. Wat het aantrekkelijk maakt. 

– De kost moet steeds gebaseerd zijn op het sectorbarema per profiel en de correcte arbeidsvoorwaarden moeten ook door de onderaannemer gevolgd worden. Bij overtreding geldt een cascade regeling en kan u ook verantwoordelijk worden gesteld.

De verschillen tussen uitzendarbeid, onderaanneming en buitenlandse onderaanneming

De duidelijke verschillen tussen deze verschillende tewerkstellingsvormen zijn dan ook:

Uitzendarbeid

met buitenlandse medewerkers

Buitenlandse onderaanneming/ Detachering

van buitenlandse medewerkers door een buitenlandse onderaannemer

Onderaanneming

voor een te vervullen taak

DIMONA aangifte door het uitzendbedrijfLIMOSA aangifte is verplicht door de onderaannemer.Belgische regeling voor sociale zekerheid.
Medewerkers dragen bij aan en zijn aangesloten bij de Belgische sociale zekerheidMedewerkers zijn aangesloten bij de sociale zekerheid in hun thuisland (te bewijzen met een A1 document).Medewerkers dragen bij aan en zijn aangesloten bij de Belgische sociale zekerheid
U  bent verantwoordelijk voor gezag en toezichtDe onderaannemer is verantwoordelijk voor gezag en toezichtDe onderaannemer is verantwoordelijk voor gezag en toezicht

Medewerkers mogen uw

materiaal en uw arbeidskledij gebruiken

Medewerkers van de onderaannemer moeten hun eigen werkkledij en materiaal gebruiken.Medewerkers van de onderaannemer moeten hun eigen werkkledij en materiaal gebruiken.
U beslist zelf op welke werkpost de uitzendkracht wordt ingezet en wijzigt deze desnoods.U mag de opdracht alleen wijzigen als de werksituatie een verandering van inzet vraagt. En u moet dus ook uw overeenkomst aanpassen.

U mag de opdracht alleen wijzigen als de werksituatie een verandering van inzet vraagt.

En u moet dus ook uw overeenkomst aanpassen.

U valt onder duidelijke Belgische wetgeving van Uitzendarbeid. Deze is perfect gereglementeerd en gecontroleerd.U kan zelf onmogelijk nagaan en sluitend maken dat de onderaannemer alle regels correct toepast. Maar u bent wel verantwoordelijk als dit niet zo is.Belgische regelgeving is gekend en kan dus gemakkelijker gecontroleerd worden.
Uitzendkrachten volgen exact alle regels en interne instructies zoals uw vast personeel.De gedetacheerden moeten ook hun eigen werktijden en instructies volgen. Ze kunnen slechts beperkt de instructies van de hoofdaannemer overnemen.

De Belgische onderaannemer kent normaal de regels die in

België van toepassing zijn.

Heeft u hier nog verder vragen over?

Neem dan snel contact met ons op, wij geven u graag meer uitleg.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Wie je ook wilt rekruteren

Link2Europe vindt de beste oplossing op de internationale arbeidsmarkt:

Snel volledig inzetbare uitzendkrachten en vaste contracten

Genoeg gelezen? Boek nu zelf een gesprek met onze specialisten.

Laat hier je gegevens achter, dan nemen onze specialisten zo snel mogelijk contact met je op.

Are you looking for a job? Please visit: link2europe.eu