...

FAQ
Veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen, duidelijk opgelijst.

Dit hangt af van het type contract dat je wenst voor je kandidaat.

Spreken we over onmiddellijke vaste indienstname, dan zal Link2Europe hiervoor een % fee factureren op basis van het jaarloon van uw kandidaat en conform de  Belgische markttarieven. Een administratieve kost zal gevraagd worden voor specifieke selectienoden en administratie rond vergunningen. Dit wordt vooraf transparant en specifiek voor uw bedrijf besproken op basis van het gezochte profiel. 

Spreken we over een uitzendcontract, dan volgt onze werking 100% de Belgische arbeidswetgeving inzake uitzendcontracten.
Onze buitenlandse talenten worden vergoed zoals de medewerkers die u rekruteert in België. Het loon en de loonvoorwaarden worden bepaald volgens het paritaire comité van uw bedrijf. Extra kosten waarmee u rekening houdt bij de samenwerking met Link2Europe is huisvesting/mobiliteit en support kosten voor jouw bedrijf en je kandidaat. Hierdoor zal uw factuur er anders uitzien en duurder zijn dan uw gemiddelde lokale uitzendpartner. Uiteraard krijgen jij en jouw nieuwe medewerker hiervoor heel wat extra service, die niet nodig is bij een lokale rekrutering van kandidaten. 

Onze uitzendoffertes zien er in het algemeen hetzelfde uit, als deze van jouw vertrouwde lokale partner, met een enkele uitzondering :

  • Coëfficiënt per profiel
  • Sociaal abonnement
  • Vergoedingen volgens je paritaire comité
  • Vergoedingen voor feestdagen, ziekte en klein verlet
  • ….

 

Waar we anders zijn:

  • Kosten voor huisvesting/mobiliteit
  • Kosten voor support

 

Wat krijg jij hiervoor extra?

Laat ons daarover samen spreken als je het antwoord niet vond op onze website.
Wij leggen met plezier uit wat de uitgebreide service is, die jij en je medewerker mag verwachten van onze gemotiveerde Link2Europe staff. 

Buitenlandse medewerkers van buiten de EU die in België willen werken, moeten een verblijfsvergunning én een arbeidsvergunning kunnen voorleggen. De aanvraag van beide documenten vergt heel wat werk. Een single permit brengt beide aanvragen in 1 procedure in orde.

Kandidaten voor knelpuntberoepen van de verkorte lijst komen in aanmerking voor een single permit.

Voor klanten van Link2Europe is dit minder relevant omdat Link2Europe de zorg voor al deze aanvragen en vergunningen op zich neemt.

In theorie kan dit aangezien het beroep van chauffeur ook op de lijst van knelpuntberoepen staat die in aanmerking komen voor een single permit.
Er zijn echter nog enkele andere praktische problemen die dit niet eenvoudig maken. Vooral het hebben of bekomen van een Europees rijbewijs en de bestuurderskaart.
Dit is niet evident voor kandidaten die bijvoorbeeld uit Azië of Afrika komen.
Link2Europe tracht dit op te lossen door chauffeurs van derdelanden te rekruteren die reeds enige tijd binnen Europa werkzaam zijn in landen waar zij wel reeds mogen werken.
(Bv. Moldaviërs in Roemenië, Oekraïners in Polen of Brazilianen in Portugal)
Als deze mensen reeds beschikken over een Europees rijbewijs en een bestuurderskaart is het te overwegen om een single permit procedure op te starten.

Met een Belgisch contract kan jij op je 2 oren slapen.
Enerzijds genieten de nieuwe internationale collega’s van equal pay en werken ze aan dezelfde voorwaarden als al je Belgische personeel.
Anderzijds ben je zelf als bedrijf zeker dat alles juridisch waterdicht is.

Uitzendbedrijven in België worden strikt opgevolgd en jaarlijks geaudit door Federgon en verscheidene overheidsinstanties. Hierdoor kan je als bedrijf zeker zijn dat jouw internationaal personeel ook steeds 100% correct wordt vergoed en er geen sprake is van grijze zones of uitbuiting. Ook uw eigen risico op strafrechtelijke vervolging, zoals bij buitenlandse onderaanneming/detachering, vallen weg als sneeuw voor de zon.

Lees hier meer over de verschillen tussen al deze tewerkstellingsvormen.

Dit gebeurt, maar niet zo frequent. Veel hangt af van de nood. We hebben in bepaalde landen wel afspraken met instanties die mensen voorbereiden op het wonen en werken in een andere cultuur (vooral in Afrikaanse landen). Er bestaan ook Europese programma’s waarvoor wij samenwerken met het IOM (International office of Migration) die ons de juiste partners kunnen aanbevelen. In functie van de vraag van de klant kunnen wij zaken op maat uitwerken.

Link2Europe is pionier in het internationaal rekruteren van knelpunttalent in België. Wij kiezen bewust om ons exclusief te focussen op onze niche en zijn een aanvulling op de uitgebreide Belgische HR services markt. Zie ons vooral als die complementaire partner voor uw lokale uitzendpartner. Zelf rekruteren we niet op de lokale Belgische markt en hiermee onderscheiden we ons van al onze concullega’s, die dit wel combineren. Link2Europe kiest bewust om dit niet te doen, om zo geen concurrent te zijn van de lokale markt, maar de partner van elke lokale speler. 

Hierdoor kunnen we ook focus leggen op een kwalitatieve service naar onze klanten en onze kandidaten, zorgen we voor een optimale begeleiding van iedereen, zonder te worden afgeleid door een reeds goed gevulde lokale markt. 

Het vinden en begeleiden van internationaal talent gedurende hun volledige loopbaan via Link2Europe is wat ons onderscheid en waar wij vooral onze focus op willen leggen. Zo slagen we erin onze klanten te voorzien van competent en gemotiveerd internationaal talent mét ervaring. Daarbij ontzorgen we zowel klant als kandidaat maximaal op een zeer oplossingsgerichte, efficiënte en menselijke manier.

Wij verwachten enkel dat u zorgt voor een goede begeleiding en opstart van de kandidaat op zijn eerste werkdag.
Voor de rest mag u vertrouwen op de deskundigheid van Link2Europe om al de administratie op te volgen voor uw kandidaat.

In het kort: voor jou is er dan ook geen extra administratie, t.o.v. je lokale Belgische kandidaat. Link2Europe ontzorgt je volledig. 

Er is geen eenvoudige manier om de verschillen tussen uitzendarbeid, onderaanneming of buitenlandse onderaanneming te verduidelijken.

En al zeker niet als het gaat over tewerkstelling van buitenlandse medewerkers.

Als vuistregel daarom al dit: gebruik de tewerkstellingsvorm die het beste past en die u het meest veilige gevoel geeft. Alles wat neigt naar “grijze” zones en wat geïnspireerd is door lagere kosten, is meestal niet de juiste en zeker niet de meest duurzame oplossing.

Onze meest volledige uitleg vind je in dit artikel.

Net zoals bij je lokale uitzendkandidaat, kan je op het einde van de week het contract met je medewerker stopzetten.
Wij raden natuurlijk aan om vooraf een goede keuze te maken, gezien onze kandidaten 1000’den kilometers reizen om hier een nieuwe job te starten.

Standaard gaan wij uit van een minimale periode van 1500 werkuren. Op deze manier kan jij als bedrijf goed inschatten of het wel de juiste persoon is op lange termijn. Tegelijkertijd heeft ook de kandidaat op deze manier voldoende tijd om deze inschatting te maken, op zoek te gaan naar een eigen woning en eventueel het nodige doen om zijn/haar gezin over te brengen naar België.

In bepaalde paritaire comités gelden specifieke regels rond uitzendcontracten en uiteraard houden we hiermee rekening.

Het rekruteringsproces is zeer uitgebreid zoals u kan lezen op onze pagina ” Talent voor jou“. Daarenboven zal een kandidaat ook geen lichtzinnige keuze maken om te verhuizen naar een ander land voor een job, die hij/zij denkt niet te kunnen uitvoeren. Ook onze kandidaten zijn zich bewust dat een uitzendcontract kan stoppen na een week tewerkstelling.
Beide partijen zijn dus genoodzaakt ernstig om te gaan met het selectieproces en dan blijkt in de realiteit dat de meeste van onze kandidaten ook hun job goed kunnen uitoefenen.

Kunnen we beloven dat de kandidaat een perfect match is? Nee, maar dan heeft u de vrijheid om de samenwerking te stoppen.

VCU-certificatie is bedoeld voor uitzendbureaus die uitzendkrachten leveren aan gebruikers met een VCA-certificaat. Het certificaat geeft VCA-gecertificeerde bedrijven een garantie dat het uitzendbedrijf op een bewuste en veilige manier omgaat met de mogelijke risico’s waaraan uitzendkrachten op het werk worden blootgesteld.

Link2Europe heeft reeds jarenlang dit VCU-certificaat op zak. Veiligheid is dan ook van groot belang voor ons, onze uitzendkrachten en onze klanten. Via de website van Preventie-en Interim, kan u een overzicht vinden van alle erkende uitzendkantoren per gewest. Hier zal u Link2Europe terugvinden in het Vlaamse gewest, ook voor de bouwsector.

Link2Europe heeft zijn certificaat behaald via KIWA.
Onze certificatie levert het betrouwbare, objectieve en internationaal erkende bewijs dat Link2Europe aan alle relevante kwaliteitsnormen voldoet.

Link2Europe zal bij de opstart van een opdracht steeds dubbelchecken of uw toekomstige medewerker reeds een VCA attest op zak heeft, met een nog voldoende geldigheid. Indien uw kandidaat hierover niet beschikt, dan werken wij samen met een erkende partner om deze opleidingen te voorzien vooraf aan de eerste werkdag. Op deze manier kan u op uw 2 oren slapen dat jij en je nieuwe medewerker in veilige handen bent.

Link2Europe is lid van Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners.

Genoeg gelezen? Boek nu zelf een gesprek met onze specialisten.

Laat hier je gegevens achter, dan nemen onze specialisten zo snel mogelijk contact met je op.

Are you looking for a job? Please visit: link2europe.eu