...

Single Permit, uw kans om getalenteerde medewerkers te vinden.

Wereldwijd rekruteren binnen handbereik.

Een doeltreffende economische immigratie is alvast één van de te volgen strategieën om het structurele arbeidstekort in het Belgische bedrijfsleven op te vangen in de toekomst. Niet alleen van binnen de Europese Economische Ruimte (EER), waar dit door het vrije verkeer van personen geen administratief probleem vormt. Voor nijpende tekorten zullen we ook buiten de grenzen van de EER moeten kijken. En die grens begint tegenwoordig al in het Verenigd Koninkrijk!

Onze overheid heeft de laatste jaren inspanningen gedaan om de internationale aanwervingsprocedures te faciliteren dankzij een verhoogde flexibiliteit en een administratieve vereenvoudiging. Dit maakt België aantrekkelijker voor de buitenlandse sollicitant en maakt het voor de werkgevers makkelijker om wereldwijd zogenaamde ‘derdelanders’ voor een langere termijn op hun Belgische payroll te rekruteren in vast dienstverband.

In 2019 werd de ‘single permit’ geïntroduceerd. Deze single permit (gecombineerde vergunning) vervangt de traditionele arbeidskaart en verblijfsvergunning voor ‘derdelanders’ die hier meer dan 90 dagen aan de slag willen gaan. Deze beslissingen worden respectievelijk genomen door de gewestelijke dienst Economische Migratie en de federale Dienst Vreemdelingenzaken.

We geven in dit artikel een beknopt overzicht over de algemene richtlijnen in Vlaanderen, want België heeft zoals gewoonlijk gewestelijke nuances. We behandelen hier ook enkel de typische bedrijfsprofielen die hiervoor in aanmerking komen voor in België gevestigde bedrijven, en niet de uitzonderingen op de regel of andere sectoren.

Want rond die single permit blijken nogal wat misverstanden te bestaan. We zullen ze hier trachten te verduidelijken aan de hand van een paar concrete en frequente voorbeelden.

De situatie: u krijgt uw vacature niet ingevuld door lokale rekrutering van een Belgische werknemer. Ook binnen de EER vindt u niet het juiste profiel. Voor welke derdelanders is de single permit dan een optie?

Voor alle duidelijkheid: ‘derdelanders’ zijn burgers van buiten de EER en Zwitserland. Tot de Europese Economische ruimte behoren de EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein

De basisvragen die u zich moet stellen zijn:

  • Gaat het over een erkend knelpuntberoep?
  • Moet het beroep absoluut op die knelpuntberoepenlijst staan?
  • Wat is het niveau van scholing van de werknemer?
  • Heeft de medewerker leidinggevende verantwoordelijkheid?

Knelpuntberoep

Wat is een ‘knelpuntberoep’ in het kader van de single permit? De lijst van knelpuntberoepen die door de VDAB jaarlijks wordt gepubliceerd is namelijk NIET dezelfde lijst van knelpuntberoepen single permit. Deze laatste lijst is behoorlijk korter en wordt om de twee jaar door de Vlaamse overheid geactualiseerd (laatste update 1 april 2021). Het gaat concreet over 22 middengeschoolde beroepen (waarvoor geen hogere opleiding vereist is) waarbij de Vlaamse werkgevers het erg moeilijk hebben om hun vacatures in te vullen en waarvan de minister erkent dat er een structureel tekort is. Denk daarbij aan een vrachtwagen- of kraanbestuurder, een onderhoudsmecanicien, een sanitair installateur, een chef-kok, een slager, een bakker of het zorgkundig/verzorgend personeel. Voor deze knelpuntberoepen is geen voorafgaand arbeidsmarktonderzoek nodig.

Concreet: u heeft een onderhoudstechnicus nodig en dit beroep staat op de recente knelpuntberoepenlijst. Dan kan u zonder arbeidsmarktonderzoek wereldwijd rekruteren en als werkgever de single permit procedure in gang steken.

Wat als de functie niet op de lijst van knelpuntberoepen staat?

Geldt deze single permit dan enkel voor deze officieel erkende knelpuntberoepen? Neen dus. Het is belangrijk om weten dat voor een middengeschoolde werknemer van buiten de EER die zich niet op het Belgische grondgebied bevindt (tenzij als langdurig EU-ingezetene) een single permit kan aangevraagd worden. Dit moet u als werkgever staven met bijzondere economische redenen en bovendien aantonen dat na een arbeidsmarktonderzoek (in samenwerking met de VDAB) blijkt dat er binnen België en de EER geen geschikte kandidaat gevonden werd binnen een redelijke termijn.

Concreet: u vindt geen diamantslijper in België, noch in andere EER-landen. Dit beroep staat echter niet expliciet op de knelpuntberoepenlijst. Als u kan aantonen dat u dergelijk profiel niet heeft kunnen vinden binnen de EER, kan u onder bepaalde voorwaarden een single permit aanvragen voor een professional uit bijvoorbeeld Armenië of India.

Hooggeschoolden en leidinggevenden

Voor hooggeschoolden zijn de vereisten eenvoudiger en minder beperkt. Deze profielen moeten NIET op de knelpuntlijst staan en hebben GEEN voorafgaand arbeidsmarktonderzoek nodig. Voor hooggeschoolden zijn de enige vereisten: een erkend diploma en het salaris.

Concreet: u heeft een ingenieur nodig. Dit hooggeschoold profiel mag u wereldwijd rekruteren zolang de persoon beschikt over het geschikte diploma (bachelor of master) en het bruto jaarsalaris minimum € 43.524 bedraagt (bedrag vastgelegd voor 2021). Hooggeschoolden onder de 30 jaar en verpleegkundigen moeten slechts 80% van dit bedrag verdienen.

Voor leidinggevenden moet aangetoond worden dat de persoon belast is met het dagelijks bestuur van de onderneming en gemachtigd is om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden. Daarnaast geeft de persoon ook leiding aan de onderneming en houdt hij toezicht op het werk van ondergeschikte werknemers. Dus hier speelt diploma geen rol. Wel moet het loon minimaal 160% van het gemiddeld bruto jaarloon in België bedragen. Voor 2021 werd dit bedrag vastgelegd op € 69.638 bruto.

Duur van een single permit

Single permits voor middengeschoolde beroepen zijn geldig voor 1 jaar en moeten dan telkens worden vernieuwd.
Single permits voor hooggeschoolden en leidinggevenden kunnen meteen worden aangevraagd voor een periode van 3 jaar.
Er zijn ook single permits van onbepaalde duur maar die moeten worden aangevraagd door de werknemer zelf na hier reeds een bepaalde periode gewerkt te hebben. De persoon is dan ook vrij om voor eender welke werkgever te werken.

Laatste ontwikkelingen in de procedure

  • Duurde de hele aanvraagprocedure voor een single permit vroeger een viertal maanden, dan streeft de Dienst Vreemdelingenzaken nu naar een veel kortere doorlooptijd. In praktijk werpt dit reeds zijn vruchten af. De doorlooptijden worden effectief korter. Vaak worden de dossiers nu binnen de twee maanden afgehandeld.
  • Voor verlengingen van een single permit wordt het buitenlandse werknemers sinds 1 maart toegestaan hun werk hier voort te zetten, zodat vroegere onzekerheden tijdens deze overbruggingsperiode worden weggenomen.
  • De overheid ontwikkelde een digitaal loket ‘Working in Belgium’ zodat de aanvraag nu op een moderne en transparante manier gebeurt. De ontwikkeling van dit platform bevindt zich in een finale fase.

Vlaanderen en de federale overheid hebben met deze recente maatregelen een belangrijke stap gezet naar de internationalisering van onze arbeidsmarkt. In de globale en zeer pittige ‘war for talent’ is dit zeker een opsteker voor het Belgische bedrijfsleven dat nu vol zelfvertrouwen de kaart van internationale rekrutering kan trekken. Closing the gap!

Hebt u al alles geprobeerd om dat éne talent te vinden, zonder succes?

Link2Europe, specialist in internationaal rekruteren, helpt u om deze zoektocht uit te breiden naar de rest van de wereld. Wij ondersteunen uw bedrijf, zoeken kandidaten en begeleiden hen naar de Belgische arbeidsmarkt.

Benieuwd hoe we voor u te werk gaan? Neem een kijkje op www.link2Europe.be.

Bron: Agentschap Integratie & Inburgering

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Wie je ook wilt rekruteren

Link2Europe vindt de beste oplossing op de internationale arbeidsmarkt:

Snel volledig inzetbare uitzendkrachten en vaste contracten

Genoeg gelezen? Boek nu zelf een gesprek met onze specialisten.

Laat hier je gegevens achter, dan nemen onze specialisten zo snel mogelijk contact met je op.

Are you looking for a job? Please visit: link2europe.eu