...

Q&A: Zorgeloos rekruteren buiten Europa

Grenzeloos rekruteren opent een wereld van mogelijkheden voor je bedrijf. Je kan talent van over de hele wereld aantrekken en zo de beste kandidaten vinden voor de openstaande vacatures binnen je bedrijf. Voor zij die toch nog niet helemaal zeker waren of ze de stap gingen wagen heeft Link2Europe op 9 februari een webinar gehouden: “Hoe zorgeloos rekruteren buiten Europa?” Experten Massimo Maesen en Igor Van Assche zoomden in op hoe je als bedrijf hoger opgeleide profielen van over heel de wereld kan aantrekken. In deze blog zetten we nog even alle vragen met hun antwoorden op een rijtje die Massimo en Igor kregen aan het einde van de webinar.

Q. Er is een tekort aan talent, maar ik ben benieuwd of België ook van plan is om extra initiatieven te nemen. De doorlooptijden van een gecombineerde vergunning zijn te lang en in vergelijking met de buurlanden kan België beter.


Massimo: De federatie van HR-aanbieders in België (Federgon) lobbyt steeds bij het ministerie van arbeid voor snellere en eenvoudigere procedures. De federatie was ook betrokken bij de implementatie van de software voor één enkele vergunning voor online aanvragen. We hopen allemaal dat de procedure in de toekomst sneller en soepeler zal verlopen. Er is zeker een bewustzijn bij ministeries en overheden dat we meer moeten doen om mensen uit het buitenland aan te trekken. Maar zoals gebruikelijk in België is dit een moeilijke discussie en zijn er veel partijen bij betrokken, dus het zal tijd kosten.
Voor “normale” procedures en volledige dossiers zien we dat de timing tussen de 3 en 5 maanden ligt. Het doel zou moeten zijn om het hele proces in niet meer dan 3 maanden (of minder natuurlijk) af te ronden.

Dit is wat de Vlaamse Minister van Werk Jo Brouns erover te zeggen heeft:
Het aantal aanvragen stijgt sinds mei 2021 (postcorona), en liggen veel hoger dan de voorgaande jaren. De stijging van het aantal aanvragen wordt verklaard door de algemene krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel voor hoog- als middelbaar opgeleide profielen. Sinds corona is ook het aantal aanvragen voor ongeschoolde arbeid (bv. seizoenarbeiders) aanzienlijk gestegen.
Bovendien hebben recente fraudegevallen de noodzaak van extra controles aangetoond. Verschillende aanvragen worden vooraf extra gescreend (bv. financieel-economische situatie van de aanvrager, past de aanvraag in bestaande activiteiten, partnerschappen in geval van keten van onderaanneming, enz.) Deze aanvullende screenings hebben een impact op de verwerkingstijd, maar zijn noodzakelijk om oneigenlijke migratie te voorkomen.

Korte verwerkingstijden zijn een absolute prioriteit, maar niet ten koste van mogelijk misbruik en risico’s op illegale migratie of sociale dumping. Wij zijn transparant over de huidige verwerkingstijden, dus aanvragen moeten tijdig worden ingediend.

Q. Mag de periode van 1 jaar detachering meegeteld worden voor 4 jaar unlimited Single Permit aanvraag?

Massimo: Je moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

Vlaanderen

 • U verblijft legaal in België;
 • In de 5 jaar voorafgaand aan uw aanvraag minstens 4 jaar gewerkt hebben.

Brussel

 • U verblijft legaal in België;
 • U heeft ten minste 4 jaar gewerkt in de 10 jaar voorafgaand aan uw aanvraag. Deze 4 jaar kunnen worden teruggebracht tot 3 jaar of 2 jaar als u aan één of alle van de volgende voorwaarden voldoet:
  • U bent onderdaan van een land dat met België een internationale overeenkomst heeft gesloten (Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije).
  • Uw echtgenoot, uw geregistreerde partner of uw kinderen verblijven legaal bij u.

Wallonië

 • U verblijft legaal in België;
 • U heeft ten minste 4 jaar gewerkt in de 10 jaar voor uw aanvraag. Deze 4 jaar kunnen worden teruggebracht tot 3 jaar of 2 jaar als u aan één of alle van de volgende voorwaarden voldoet:
  • U bent onderdaan van een land dat met België een internationale overeenkomst heeft gesloten (Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije).
  • Uw echtgenoot, uw geregistreerde partner of uw kinderen wonen legaal bij u.

Algemene opmerking: Periodes met een vrijstelling van werkvergunning worden niet in aanmerking genomen, u moet dus gewerkt hebben op basis van werkvergunningen en/of enkelvoudige vergunningen. Bovendien wordt alleen rekening gehouden met lokale arbeid.

Q. Hoe lang hangt de kandidaat vast aan zijn single permit, voor hij/zij ander werk kan zoeken in België zonder aanvraag single permit. En dus vrij kan bewegen in België?

Igor: De single permit wordt afgeleverd voor een bepaalde tijd en voor een bepaald bedrijf gekoppeld aan een functie. Een single permit kunt u aanvragen vanaf een contract voor een bepaalde duur van minimum 90 dagen. Wij adviseren onze klanten echter om minimum een tewerkstelling van 1 jaar te voorzien. U moet deze tewerkstelling zien als een contract van bepaalde duur, wat niet opzegbaar is (tenzij in onderling akkoord). Een proefperiode kan wel weer ingebouwd worden.

Een persoon kan maar ander werk zoeken als zijn contract wordt stopgezet of op het einde van zijn overeenkomst. Er moet dan opnieuw een single permit worden aangevraagd waarvan de doorlooptijd weer 3 maanden kan bedragen.

Massimo: U kunt ook duurzaam verblijfsrecht verkrijgen na 5 jaar ononderbroken verblijf in België. Dan bent u vrijgesteld van arbeidsvergunning. Voor mensen met een EU Blue Card is dit na twee jaar tewerkstelling.

Sowieso kan iedere single permit houder een nieuwe werkgever zoeken en vinden. Er zal dan een wijziging van werkgever moeten aangevraagd worden. De persoon kan beginnen werken voor de nieuwe werkgever zodra het gewest de arbeidsvergunning heeft uitgereikt. De persoon ontvangt een nieuwe verblijfskaart (gelinkt aan de arbeidsvergunning) zodra Dienst vreemdelinge zaken (DVZ) de goedkeuring heeft uitgereikt.

Q. Stel dat de werknemer zelf op eigen houtje een job gaant zoeken, kan dit? Of dient hij/zij al een nieuwe job te hebben gevonden om de single permit opnieuw te laten indienen door de nieuwe werkgever?

Igor: Zie het antwoord op de vorige vraag. Er moet enerzijds al een nieuwe single permit zijn en anderzijds moet de “oude” single permit zijn afgesloten of het contract beëindigd.

Q. Wat moeten we weten over onderzoekers? Hebben zij een snellere/eenvoudigere procedure?


Massimo: De federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, gaf aan dat het aantrekken van onderzoekers van buiten de Europese Unie eenvoudiger wordt. Via het digitale loket ‘Working in Belgium’ zou de aanvraag een stuk transparanter, eenvoudiger en korter verlopen. Binnen de vier weken moet er een beslissing zijn. Onderzoekers zouden bovendien na hun onderzoek nog een ‘zoekjaar’ mogen blijven om werk te zoeken of een onderneming op te starten.

 • Onderzoekers op gastovereenkomst genieten tot nog toe een vrijstelling van toelating tot arbeid. Door de inkanteling in de gecombineerde procedure (op 1 maart 2023) zullen wetenschappelijke instellingen een aanvraag gecombineerde vergunning moeten indienen voor hun buitenlandse onderzoekers op gastovereenkomst.
 • Procedureel betekent dit een wijziging, inhoudelijk blijft een soepele toegang tot arbeid voor onderzoekers gegarandeerd, dankzij de BELSPO-erkenning. De erkende wetenschappelijke instellingen blijven bevoorrechte partners: de federale erkenning van wetenschappelijke instellingen door BELSPO blijft behouden. De instelling staat garant voor het diploma van de onderzoeker, en voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. De toelating tot arbeid kan door het gewest vlot en snel afgeleverd worden, gezien de erkende wetenschappelijke instelling garant staat voor de naleving van de voorwaarden inzake toelating tot arbeid en verblijf.
 • De wetenschappelijke instelling dient de aanvraag gecombineerde vergunning in en dient de nodige documenten te verzamelen. Voor de beoordeling van het luik werk dient enkel de gastovereenkomst toegevoegd te worden.
 • De inkanteling van de onderzoekers op gastovereenkomst in de gecombineerde procedure is reeds voorzien in het samenwerkingsakkoord van 6 december 2018. Hoofdstuk 4 van titel II van dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op 1 maart 2023. In de Vlaamse regelgeving is voorzien dat de oude federale gastovereenkomst vervangen wordt door een Vlaamse gastovereenkomst (art. 30, §2 BVR van 6/12/2018). De Vlaamse criteria inzake toelating tot arbeid zijn iets soepeler dan de oude federale criteria, waardoor bv. detachering van onderzoekers naar een erkende wetenschappelijke instelling mogelijk wordt. Als loongrens voor onderzoekers geldt het GGMMI (wat een afwijking is op het algemene salarisbarema van 100% van het gemiddeld jaarloon dat geldt voor hooggeschoolden).
 • Het uniek loket Working in Belgium is sedert oktober 2021 verplicht voor elke aanvraag gecombineerde vergunning. De algemene wettelijke behandeltermijn voor een gecombineerde vergunning bedraagt 120 dagen. Voor onderzoekers is deze maximumtermijn vastgelegd op 60 dagen. Ook voor andere bestaande categorieën zoals seizoenarbeiders en intracorporate transferees geldt een verkorte behandelingstermijn. Al deze termijnen zijn Europees bepaald. De Vlaamse dienst Economische Migratie zal de aanvragen voor onderzoekers in gastovereenkomst bij voorrang behandelen in de categorie hoogopgeleide werknemers. Het gaat in het Vlaamse gewest om een duizendtal toelatingen per jaar.

Persoonlijk hebben we gemerkt dat het zelfs sneller dan 4 weken is om een goedkeuring te verkrijgen. Dit zijn dossiers die ‘bovenop de stapel’ belanden.

Q. Wanneer kan mijn kandidaat dan starten?

Massimo: In principe zodra de bijlage 49 is uitgereikt door de gemeente. Echter, we merken dat het soms een tijdje kan duren eer de gemeente deze uitreikt (verschilt per gemeente). We geven daarom het advies dat zodra we kunnen aantonen dat de bijlage 49 is aangevraagd, maar dat het duidelijk is dat er vertraging is bij de gemeente, dat de persoon kan beginnen werken.

Q. Wat is de minimumduur die aangeraden is om een single permit aanvraag in te dienen?

Igor: Officieel kan dit vanaf 90 dagen tewerkstelling. U moet er dan echter rekening mee houden dat indien u de persoon langer wenst te houden na die periode dat u meteen al een verlenging moet indienen op het moment dat de kandidaat toekomt in België, met inachtname van de doorlooptijd van een verlening voor de single permit. Daarom adviseren wij de single permit aan te vragen met een contract van bepaalde duur voor minimaal 1 jaar en dit bij voorkeur te gebruiken voor een langetermijn-tewerkstelling of vaste indienstname na verloop van tijd.

Q. Welk type dossiers zijn het moeilijkst?

Massimo: Moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik vind ze allemaal even moeilijk. Als ik echt moet kiezen, sommige dossiers in de categorie “overige”, waar we moeten aantonen dat er niemand geschikt kan gevonden worden in België.

Staat uw vacature al maanden open? Dan kunt u, gewapend met de antwoorden op deze vragen, vanaf nu global recruitment toevoegen als onderdeel van uw rekruteringsstrategie. Via uitzendarbeid voor langetermijn-vacatures met optie vast of als onmiddellijke vaste indiensttreding van hogere profielen, Link2Europe linkt u aan de juiste buitenlandse talenten.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Wie je ook wilt rekruteren

Link2Europe vindt de beste oplossing op de internationale arbeidsmarkt:

Snel volledig inzetbare uitzendkrachten en vaste contracten

Genoeg gelezen? Boek nu zelf een gesprek met onze specialisten.

Laat hier je gegevens achter, dan nemen onze specialisten zo snel mogelijk contact met je op.

Are you looking for a job? Please visit: link2europe.eu