...

Impact van de nieuwe detacheringsrichtlijn

Sinds augustus 2020 is de nieuwe detacheringsrichtlijn van toepassing in België. Werknemers die via buitenlandse onderaanneming in België terechtkomen, werken nu bijna aan dezelfde arbeids- en loonsvoorwaarden als wanneer ze in België tewerkgesteld zouden zijn. Zo wordt het speelveld van de arbeidsmarkt in Europa voor iedereen gelijk. Werk jij met buitenlandse onderaanneming? Lees hieronder dan wat er voor jou en de gedetacheerde werknemers verandert.

 • Belgische werkgever verantwoordelijk voor naleving regelgeving
 • Alle medewerkers gelijk voor de wet
 • Grootste impact van de detacheringsrichtlijn na een jaar tewerkstelling
 • Als u werkt met L2E verandert er niets

Belgische werkgever verantwoordelijk voor naleving regelgeving

De nieuwe detacheringsrichtlijn is een sterk wapen in de strijd tegen illegale en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Belgische gebruikers van detachering zijn nu namelijk mee verantwoordelijk: zij moeten verzekeren dat buitenlandse bedrijven alle verplichtingen ten aanzien van hun werknemers naleven en worden strafrechtelijk vervolgd als dat niet zo is.

Dus: als u werkt met buitenlandse werknemers die door een buitenlands bedrijf gedetacheerd zijn, moet u

 • alle wet- en regelgeving die per profiel van toepassing is, bezorgen aan de buitenlandse onderaannemer – of dat nu een uitzendkantoor is of niet.
 • kunnen aantonen dat alle gedetacheerde medewerkers effectief genieten van alle bijhorende voordelen.

Alle medewerkers gelijk voor de wet

Uit het buitenland gedetacheerde werknemers hebben dus recht op dezelfde arbeids- en loonsvoorwaarden als om het even welke in België tewerkgestelde medewerker of uitzendkracht.  Dit gaat over

 • Arbeidstijd en de beperking ervan,
 • (minimum)Lonen en loonbarema’s,
 • Wettelijke feestdagen,
 • Minimumduur doorbetaalde vakantie,
 • Welzijn van de werknemers
 • Beschermende maatregelen voor zwangere vrouwen
 • Niet-discriminatie
 • Regelgeving Uitzendarbeid
 • Arbeidsvoorwaarden

Alleen de wettelijke pensioenregeling en een heel specifieke werkzaamheidsonderbreking zijn uitgezonderd.

Hoewel de meeste van deze regels al in voege waren, wil de richtlijn met de strafrechtelijke vervolging ervoor zorgen dat ze nu ook werkelijk nageleefd worden.

Grootste impact van de detacheringsrichtlijn na een jaar tewerkstelling

Maar de grootste verandering die de detacheringsrichtlijn veroorzaakt heeft betrekking op gedetacheerde werknemers die al 12 maanden in dienst zijn. Dan worden zij namelijk helemaal gelijkgeschakeld met een in België tewerkgestelde medewerker!

Via een buitenlandse onderaannemer tewerkgestelde werknemers krijgen na een jaar namelijk ook recht op

 • pensioenregeling, waar de werkgever aan moet bijdragen
 • en dezelfde rechten als een in België tewerkgestelde medewerker in verband met sluiting en beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Voor de berekening van de duur van de 12 maanden bestaat trouwens een anti-omzeilingsmechanisme. Sommige werkgevers werken namelijk met verschillende gedetacheerde werknemers die elkaar steeds vervangen en dezelfde taak uitvoeren op dezelfde plaats om dit te vermijden. Maar ook zij moeten het uitgebreidere pakket aan arbeidsvoorwaarden respecteren na de eerste 12 maanden tewerkstelling. En ook zij zullen dus hogere kosten moeten aanrekenen.

Als u werkt met L2E verandert er niets

Aangezien Link2Europe zijn buitenlandse medewerkers in België tewerkstelt, kunt u helemaal gerust zijn. Alles verloopt correct en juist: onze buitenlandse medewerkers zijn volledig verzekerd van alle rechten en plichten – net als Belgische medewerkers.

Link2Europe is een erkend Belgisch uitzendbedrijf en ontzorgt u van alle extra’s die bij de tewerkstelling van buitenlandse medewerkers komen kijken. Geen zorgen, geen risico’s, alleen goede medewerkers voor knelpuntberoepen voor de lange termijn.

Weten in hoeverre uw buitenlandse onderaannemer uw onderneming in gevaar brengt?

Spreek erover met ons!

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Wie je ook wilt rekruteren

Link2Europe vindt de beste oplossing op de internationale arbeidsmarkt:

Snel volledig inzetbare uitzendkrachten en vaste contracten

Genoeg gelezen? Boek nu zelf een gesprek met onze specialisten.

Laat hier je gegevens achter, dan nemen onze specialisten zo snel mogelijk contact met je op.

Are you looking for a job? Please visit: link2europe.eu