Impact van de nieuwe detacheringsrichtlijn

>Sinds augustus 2020 is de nieuwe detacheringsrichtlijn van toepassing in België. Werknemers die via buitenlandse onderaanneming in België terechtkomen, werken nu bijna aan dezelfde arbeids- en loonsvoorwaarden als wanneer ze in België tewerkgesteld zouden zijn. Zo wordt het speelveld van de arbeidsmarkt in Europa voor iedereen gelijk. Werk jij met buitenlandse onderaanneming? Lees hieronder dan wat er voor jou en de gedetacheerde werknemers verandert.

Belgische werkgever verantwoordelijk voor naleving regelgeving

De nieuwe detacheringsrichtlijn is een sterk wapen in de strijd tegen illegale en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Belgische gebruikers van detachering zijn nu namelijk mee verantwoordelijk: zij moeten verzekeren dat buitenlandse bedrijven alle verplichtingen ten aanzien van hun werknemers naleven en worden strafrechtelijk vervolgd als dat niet zo is.

Dus: als u werkt met buitenlandse werknemers die door een buitenlands bedrijf gedetacheerd zijn, moet u

 • alle wet- en regelgeving die per profiel van toepassing is, bezorgen aan de buitenlandse onderaannemer – of dat nu een uitzendkantoor is of niet.
 • kunnen aantonen dat alle gedetacheerde medewerkers effectief genieten van alle bijhorende voordelen.

Alle medewerkers gelijk voor de wet

Uit het buitenland gedetacheerde werknemers hebben dus recht op dezelfde arbeids- en loonsvoorwaarden als om het even welke in België tewerkgestelde medewerker of uitzendkracht.  Dit gaat over

 • Arbeidstijd en de beperking ervan,
 • (minimum)Lonen en loonbarema’s,
 • Wettelijke feestdagen,
 • Minimumduur doorbetaalde vakantie,
 • Welzijn van de werknemers
 • Beschermende maatregelen voor zwangere vrouwen
 • Niet-discriminatie
 • Regelgeving Uitzendarbeid
 • Arbeidsvoorwaarden

Alleen de wettelijke pensioenregeling en een heel specifieke werkzaamheidsonderbreking zijn uitgezonderd.

Hoewel de meeste van deze regels al in voege waren, wil de richtlijn met de strafrechtelijke vervolging ervoor zorgen dat ze nu ook werkelijk nageleefd worden.

Grootste impact van de detacheringsrichtlijn na een jaar tewerkstelling

Maar de grootste verandering die de detacheringsrichtlijn veroorzaakt heeft betrekking op gedetacheerde werknemers die al 12 maanden in dienst zijn. Dan worden zij namelijk helemaal gelijkgeschakeld met een in België tewerkgestelde medewerker!

Via een buitenlandse onderaannemer tewerkgestelde werknemers krijgen na een jaar namelijk ook recht op

 • pensioenregeling, waar de werkgever aan moet bijdragen
 • en dezelfde rechten als een in België tewerkgestelde medewerker in verband met sluiting en beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Voor de berekening van de duur van de 12 maanden bestaat trouwens een anti-omzeilingsmechanisme. Sommige werkgevers werken namelijk met verschillende gedetacheerde werknemers die elkaar steeds vervangen en dezelfde taak uitvoeren op dezelfde plaats om dit te vermijden. Maar ook zij moeten het uitgebreidere pakket aan arbeidsvoorwaarden respecteren na de eerste 12 maanden tewerkstelling. En ook zij zullen dus hogere kosten moeten aanrekenen.

Als u werkt met L2E verandert er niets

Aangezien Link2Europe zijn buitenlandse medewerkers in België tewerkstelt, kunt u helemaal gerust zijn. Alles verloopt correct en juist: onze buitenlandse medewerkers zijn volledig verzekerd van alle rechten en plichten – net als Belgische medewerkers.

Link2Europe is een erkend Belgisch uitzendbedrijf en ontzorgt u van alle extra’s die bij de tewerkstelling van buitenlandse medewerkers komen kijken. Geen zorgen, geen risico’s, alleen goede medewerkers voor knelpuntberoepen voor de lange termijn.

Weten in hoeverre uw buitenlandse onderaannemer uw onderneming in gevaar brengt?

Spreek erover met ons!

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Heeft u nog een vraag over één van onze diensten, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze gespecialiseerde medewerkers.

Igor Van Assche
Ontdek onze actiefste gebieden
Link2Europe-216
Laatste nieuws

Eén van onze klanten getuigt ...

DHL Supply chain

Twee maal heb ik het genoegen gehad om met Link2Europe samen te werken. Telkens is dit rimpelloos verlopen en kon ik me geen betere service wensen. De inzet en professionaliteit zijn van hoge standaard en ik hoop bij een volgende piekperiode opnieuw op hen beroep te kunnen doen.

Sven (Warehouse manager)

Hello all Link2Europe’s team

I should send this mail before but, as we say in my country “better later than never”. I want to say “Thank you very much” for all you did for me during this nine mounths. Without your help, your dedication and your patience I’m sure that I would not be in Belgium in the good… “Hello all Link2Europe’s team”

Miguel Salgado Nunes, Distrilog

Bij deze wensen wij graag onze goede samenwerking te onderstrepen.

Ondertussen zijn, sinds de samenwerking dit jaar in maart van start ging, reeds 5 chauffeur aan het werk via jullie kantoor. Hiervan zullen er eind van dit jaar twee overgezet worden naar een vast contract. De andere drie werkkrachten zullen na hun periode, onder voorbehoud van een goede verderzetting van hun prestaties, ook in dienst… “Bij deze wensen wij graag onze goede samenwerking te onderstrepen.”

Frederik Bal

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie