Buitenlandse medewerkers en hun recht op pensioen in België

Uw buitenlandse kandidaat bereikt een pensioengerechtigde leeftijd: wat houdt dit precies in?

Vele buitenlandse werknemers weten dat het Belgische pensioensysteem een ware puzzel kan zijn en ondernemen vaak vooraf het nodige om informatie in te winnen. Zij willen uiteraard niet inboeten op hun pensioenrechten door de stap te zetten naar die werkgever in een vreemd land. Ook als werkgever is het zinvol dit kluwen even te doorgronden en te weten wat zijn pensioenrechten zijn…

Het Belgische pensioensysteem: staats-, bedrijfs- en privépensioenen.

Een voortdurend ouder wordende bevolking impliceert een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. In 2021 dient men, om aanspraak te maken op een staatspensioen, 65 jaren oud te zijn en vermoedelijk wordt deze grens nog opgetrokken. Als werkgever betaalt u doorheen de loopbaan van uw werknemers op het salaris een bijdrage hiertoe.

Deze openbare regeling wordt aangevuld met bedrijfs– en privépensioenen. Deze eerste vloei voort, de naam zegt het zelf, uit uw onderneming en is sterk onderhevig aan de bedongen contractvoorwaarden of de bepalingen van het bevoegd paritair comité. Helaas voorzien bedrijf of sector niet altijd in deze, zodat het voor de werknemer steeds zinvol is te opteren voor zijn eigen privaat pensioenplan.

Wanneer komt uw werknemer in aanmerking voor een volledig pensioen?

Na één dag werk komt een ambtenaar of werknemer in aanmerking voor een Belgisch pensioen. Voor een zelfstandige is dit 1 trimester. Op de leeftijd van 65 met 45 dienstjaren heeft men recht op het maximale staatspensioen doch stemmen gaan op om die leeftijd in 2025 en 2030 respectievelijk op te trekken tot 66 en 67 jaar.

Indien de hier aangehaalde criteria niet worden gehaald en men een gedeeltelijk pensioen ontvangt, kan men steeds een aanvraag doen voor een bijkomende vergoeding via het systeem van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of via een privaat pensioenplan bij een grote bank.

Hoeveel ontvangt uw werknemer?

Het huidige toegekende bedrag is afhankelijk van de aard van tewerkstelling: private sector, staatswezen of zelfstandig karakter. Het maandelijks inkomen is eveneens een doorslaggevende factor. Hoe hoger het loon, hoe hoger het pensioen. In 2020 bedroeg het pensioen van een werknemer met 45 jaren dienst ongeveer 2.500 euro per maand. Voor ambtenaren loopt dit al snel op tot 6.700 euro en af tot 1.800 euro voor de zelfstandigen.

Het pensioen van uw buitenlandse werknemer

Indien uw werknemer in aanmerking komt voor pensioen in zijn of haar thuisland, moet deze de Belgische pensioenaanvraag indienen in de pensioeninstelling van dit land. Binnen de Europese unie, Ijsland, Lichtenstein, Noorwegen en Zwitserland is dit proces meer dan behoorlijk georganiseerd: de autoriteiten in deze thuislanden contacteren de Belgische pensioendienst voor de berekening van zijn of haar pensioen. Hou er wel rekening mee dat dit enig opzoekwerk met zich brengt en dus tijd vraagt. Daarom is het zeker zinvol de aanvraag in te dienen ten laatste één maand voor de effectieve pensioengerechtigde leeftijd.

Bij verblijf in een land, dat een bilaterale overeenkomst heeft met de Belgische overheid, maar dus buiten de EU is gelegen kunnen de bestaande pensioenen naar België worden overgebracht. Dit geldt voor bewoners van Algerije, Australië, Brazilië, Canada, Chili, Democratische republiek Congo, Kroatië, India, Israël, Japan, Macedonië, Filipijnen, Zuid-Korea, Marokko, San Marino, Tunesië, Turkije, USA, Uruguay en Joegoslavië.

Wenst u meer informatie betreffende de berekening van het pensioen? Contacteer de federale pensioendienst of mypension.be indien uw werknemer nog werkzaam is voor u.

Indien u er echt niet meer wijs uit geraakt is Link2Europe steeds bereid u een helpende hand te bieden!

Eén van onze klanten getuigt ...

DHL Supply chain

Twee maal heb ik het genoegen gehad om met Link2Europe samen te werken. Telkens is dit rimpelloos verlopen en kon ik me geen betere service wensen. De inzet en professionaliteit zijn van hoge standaard en ik hoop bij een volgende piekperiode opnieuw op hen beroep te kunnen doen.

Sven (Warehouse manager)

Hello all Link2Europe’s team

I should send this mail before but, as we say in my country “better later than never”. I want to say “Thank you very much” for all you did for me during this nine mounths. Without your help, your dedication and your patience I’m sure that I would not be in Belgium in the good… “Hello all Link2Europe’s team”

Miguel Salgado Nunes, Distrilog

Bij deze wensen wij graag onze goede samenwerking te onderstrepen.

Ondertussen zijn, sinds de samenwerking dit jaar in maart van start ging, reeds 5 chauffeur aan het werk via jullie kantoor. Hiervan zullen er eind van dit jaar twee overgezet worden naar een vast contract. De andere drie werkkrachten zullen na hun periode, onder voorbehoud van een goede verderzetting van hun prestaties, ook in dienst… “Bij deze wensen wij graag onze goede samenwerking te onderstrepen.”

Frederik Bal

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie