...

15 Jaar Link2Europe  2017- 2022

Ik sta er nog steeds van versteld hoe snel 15 jaar voorbij gaan.

Toen ik bij mijn vorige werkgever vertrok werkte ik daar ook 15 jaar. En nu reeds 15 jaar Link2Europe. De laatste 5 jaar waren voor ons bedrijf zeer hectisch en soms stresserend maar tegelijk ook bijzonder leerrijk en uitdagend.

Begin 2017 kijk ik vooral met veel dankbaarheid terug naar mijn medewerkers die zich 200% hebben ingezet om het bedrijf in goede banen te leiden, ikzelf was door mijn ziekte minder aanwezig en volgde de zaken even vanop afstand. Tegelijk hadden we ons beste jaar ooit. De markt was groeiende, meer en meer bedrijven vonden de weg naar Link2Europe. De economie floreerde en de marketing en sales inspanningen van het team wierpen hun vruchten af.

Link2Europe bereidde zich voor op een volgende groeispurt. Voor mijzelf was het ook een periode van reflectie en nadenken over de toekomst. Hoe kon ikzelf het bedrijf verder laten groeien op een gezonde manier voor mijn medewerkers en voor mezelf en waar wilden we staan binnen 5 jaar.

Tijdens een netwerkmeeting raakte ik geïnspireerd door een spreker van een consulting bedrijf die ik later uitnodigde om meer toelichting te komen geven. De theorie van “Crossing the chasm” kende veel gelijkenissen met de fase waarin wij ons bevonden en werd de hefboom om na te denken over onze toekomstige strategie.

Het uitgangspunt was éénvoudig: Onze omzet verdubbelen op 5 jaar tijd. Met het hele team werd een uitgebreid plan opgesteld waarbij alle facetten die binnen ons bedrijf belangrijk zijn werden belicht en waarbij allerlei acties gespreid over enkele jaren werden beschreven en besproken. Van sales over marketing, personeel, klantenbenadering, financiële organisatie, HR, logistiek en huisvesting, rekruteringspartners, nieuwe business, enz… alles werd besproken en er ontstonden een 100 tal acties en actiepunten waar we zeker een tweetal jaar zoet mee waren.

Om onze uitstraling en nieuwe werkwijze en uitdagingen kracht bij te zetten werd besloten te verhuizen naar een nieuw kantoor. Het oude kantoor was te klein geworden voor 10 medewerkers en zeer onpraktisch. Het gebouw zou toch ook snel door Pfizer werden opgeslokt dus verhuizen was een must.

Na vele panden in de brede regio te hebben bezocht, besloten we om ons te vestigen langs de Rijksweg te Bornem en dit kantoor in te richten zoals dat voor onze organisatie het beste paste.

Ik maakte het de medewerkers niet gemakkelijk, want net zoals een jong gezin bij de verhuis of aankoop naar een nieuwe woning meestal ook nog aan kinderen begint en full time werkt, deden we bij Link2Europe ook alles tegelijk. In 2018 en 2019 groeide de markt en trachten wij onze service optimaal te houden. We waren genoodzaakt om ons dienstenchequebedrijf Hulp aan Huis boekhoudkundig volledig los te koppelen van Link2Europe en de nodige nieuwe software te implementeren. Ook de software om uitzendarbeid te beheren werd door onze IT partner vernieuwd en er moesten dus nieuwe werkprocedures worden aangeleerd.

Onze boekhouding werd ook anders georganiseerd en ook hier moest andere software worden geïnstalleerd. Daarbij werd ook nog nagedacht over de praktische en technische verhuis met leveranciers en een nieuwe IT partner die instond voor server, cloud-toepassingen, nieuwe hard-ware, VOIP, … Ik moet zeker Inge en Christel erg bedanken die de backoffice voornamelijk beheerden die tijd en er zeker voor hebben gezorgd dat de boel achter de schermen bleef draaien.

Toch ben ik ervan overtuigd dat onze klanten dit moeten hebben gevoeld. We waren zeer druk intern bezig om alles klaar te maken voor de toekomst maar echt sterk gegroeid hebben we niet gedaan in de jaren tussen 2017 en 2019. We kregen ondersteuning van Peter, een externe JDI consultant om ook operationeel wel al stappen vooruit te zetten, waarvoor dank. Maar dit was niet voldoende…

Tijd dus om echt werk te maken van dat businessplan en de laatste schakel die ontbrak was de aanwerving van een General Manager die zich echt kon buigen over Link2Europe en de verdere operationele uitbouw van de organisatie. Eind 2019 werd Natascha Nagels aangeworven. Zij paste perfect in het profiel dat we zochten en, mede door het advies van mijn trouwe medewerkers, werd besloten om de stap te zetten en effectief iemand aan te werven die veel beter de uitgezette lijnen kon bewaken en realiseren en die complementair was aan mezelf zodat iedereen gelukkig bleef.

Natascha en het team startten vol overgave, plannen en goede moed aan 2020 ….

En toen was daar plots CORONA. 2020 was voor vele bedrijven een marker om in te zetten op groei, digitalisering, er voluit tegenaan, grootse plannen en toen viel de wereld stil.

Dat dit een weerslag zou hebben op onze economie en manier van werken had iedereen wel vrij snel door, maar dat het zo drastisch zou zijn en dat het zo lang zou duren durfde niemand voorspellen.

Dat was ook voor Link2Europe als organisatie zeer moeilijk. Zowel onze uitzendactiviteiten als het dienstencheque kantoor ondervonden snel een grote impact. Maar hoelang zou het duren?

Natascha en haar team kregen al onmiddellijk heel andere uitdagingen voorgeschoteld dan verwacht. Communicatie naar klanten, uitzendkrachten, poetsdames, particulieren, … veel vragen van allerlei kanten, zonder echte antwoorden. Elke week of elke maand wel weer andere wijzigingen en regels. Ondertussen trachten we allen de meubelen te redden, nieuwe klanten te zoeken waar wel nog werk was, mensen die in België “gestrand” waren toch verder te ondersteunen…

Doch van ons zeer ambitieus businessplan en exponentiële groei kwam niet veel in huis. Paniek was er niet, maar wel een zekere ongerustheid. Ons Link2Europe boekjaar loopt van April tot en met Maart. Een heel boekhoudkundig coronajaar duwde onze jaaromzet met ongeveer 40% naar beneden. Hoe lang kunnen we dit nog volhouden? En hoe kunnen we al onze medewerkers aan boord houden. Dat waren onze voornaamste bezorgdheden.

Eindelijk in de loop van Augustus 2021 klaarde de hemel op. Tijdens de Corona periode heeft Link2Europe niet stilgezeten. Wij bleven aanwezig op sociale media, voerden communicatie en marketingcampagnes, bleven prospecteren en aanwezig op de markt. En plots, kregen we de ene aanvraag na de andere. Tussen Augustus 2021 en December 2021 startten niet minder dan 120 nieuwe uitzendkrachten op en was het alle hens aan dek om van de plotse grote vraag op de arbeidsmarkt en de zoektocht naar internationaal talent te matchen. In recordtempo werden een 5 tal nieuwe recruiters en 2 extra consultants aangeworven om de trein die voorbijraasde niet te missen.

Iedereen ging tot het uiterste en er werden lange en zeer lange dagen geklopt. Ik wil AL mijn medewerkers nogmaals zeer erg bedanken om dit mogelijk te maken. Heel het Link2Europe en Hulp aan Huis team mag terecht fier zijn op wat we de laatste 6 tot 9 maanden hebben gerealiseerd.

Stay tuned voor het volgende deel – Volgende keer: Onze toekomst

Waar staat Link2Europe nu, en waar gaan we naartoe?  Dat lees je in een volgend stuk over de komende 5 jaar …..

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Wie je ook wilt rekruteren

Link2Europe vindt de beste oplossing op de internationale arbeidsmarkt:

Snel volledig inzetbare uitzendkrachten en vaste contracten

Genoeg gelezen? Boek nu zelf een gesprek met onze specialisten.

Laat hier je gegevens achter, dan nemen onze specialisten zo snel mogelijk contact met je op.

Are you looking for a job? Please visit: link2europe.eu