Andere sectoren

Seizoens- en projectwerk
Bedrijven hebben altijd weer nood aan seizoenswerkers en extra medewerkers op piekmomenten

Overname onderaannemers

Door de detacheringsrichtlijn zijn Belgische bedrijven met buitenlandse detachering nu verantwoordelijk voor

Zorg

Na de structurele tekorten in de zorgsector brengt de coronacrisis nog meer druk

Bedienden

Link2Europe vindt ook bedienden en managementprofielen voor jouw knelpuntvacatures

Industrie en productie

In de Belgische industriële- en productiesector staan technologische vooruitgang en innovatie centraal

Metaal

Enkele van onze klanten uit de metaalsector zijn al sinds 2007 tevreden met hun metaalbewerkers, lassers

Textiel

Operatoren, stoffeerders, onderhoudstechniekers, … in de textielsector behoren zij tot de uitstervende beroepen.

Transport en logistiek

Dankzij onze centrale ligging in Europa is België het land bij uitstek voor logistieke basissen, distributiecentra

Voeding

Voedingsbedrijven werken met strenge HACCP regels, die gekend moeten zijn door iedereen op de werkvloer.