Tip #10 : Verstrenging van cabotagewetgeving helpt de Nationale transporteurs !?

Eerlijkheid duurt het langst. Dit aloude spreekwoord is perfect van toepassing op de (Belgische) transporteur die op een correcte manier met personeel en transportplanning wil omgaan.

Door een verstrenging van de cabotagewetgeving vanaf 1 oktober 2017 moet elke buitenlands bedrijf/filiaal zijn “gedetacheerde” arbeidskrachten niet alleen kenbaar maken via Limosa maar tevens een vaste fysieke contactpersoon opgeven waar de inspectie mee kan communiceren om alle details betreffende de tewerkstelling en vrachten te delen.

Deze regeling bestaat al langer in Frankrijk en sinds kort ook in Duitsland. Het is nog niet gekend of dit nu misbruiken heeft uitgesloten maat het is alvast een stap in de goede richting.
Ook betreffende het werven van Chauffeurs in het buitenland kan deze nieuwe verstrengde regeling een voordeel opleveren.

Chauffeurs die België reeds kennen door mogelijk de vroegere cabotagewetgeving wat te ruim te hebben geïnterpreteerd zouden nu mogelijk meer getriggerd worden om een vaste job in België aan te nemen, onder normale voorwaarden en niet als gedetacheerde werkkracht.

Misschien is het een druppel op een hete plaat maar alle beetjes helpen. Link2Europe tracht als rekruteerder ook deze groep te benaderen met interessante jobvoorstellen.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Heeft u nog een vraag over één van onze diensten, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met één van onze gespecialiseerde medewerkers:

  • Igor Van Assche
    Afgevaardigd Bestuurder

Laatste nieuws