Hervorming secundair onderwijs sleutel voor reorganisatie arbeidsmarkt

Hervorming secundair onderwijs sleutel voor reorganisatie

België evolueert in sneltreinvaart naar de status van een knelpunteconomie. Op termijn zou een grondige hervorming van het secundair onderwijs een aanzet tot oplossing kunnen geven. maar ook sociale innovatie is nodig. Zoniet is het utopisch denken dat we mensen effectief langer aan het werk zullen kunnen houden. Het sociaal -economisch model is aan re-enigineering toe. Doen we dat niet, dan hypothekeren we onze sociale voordelen. Rechten die verworven zijn op basis van een bepaald sociaal-econmosch model kunnen echter onmogelijk verworven zijn voor mensen die binnen een ander model opereren. Dat zijn de krachtlijnen van een dubbelgesprek dat  “de Vlaamse ondernemer” voerde met Wilson de Pril, directeur -generaal Agoria Vlaanderen, en Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Heeft u nog een vraag over één van onze diensten, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met één van onze gespecialiseerde medewerkers:

  • Igor Van Assche
    Afgevaardigd Bestuurder

Laatste nieuws